• Stół liniujący
  • Jednostka rozdzielająca
  • Detektor metalu
  • Waga etykietująca z układem reject


Linia kontroli jakości z rozdzielaniem opakowań na dwa kanały

Linia kontroli jakości z rozdzielaniem opakowań na dwa kanały