VC 999 Typ 07i

Komunikat Kazbi w związku z kryzysem epidemicznym.