Okrawki bądź bloczki serowe ładowane są przez operatora do magazynka krajalnicy HOLAC.
Ser utarty lub kostka pocięta za pomocą krajalnicy trafia na transporter odbiorczy-wznoszący. Ser transportowany jest na podajnik dozujący, a za jego pośrednictwem do pojemnika, który stoi na platformie wagowej BIZERBA.

Po uzyskaniu zadanej masy waga stopuje podajnik dozujący, zasypujący i posuw krajalnicy.

Ser z pojemnika można przesypać do pakowaczki, zapakować i oznakować. Tymczasem ponowne położenie na szalce pojemnika inicjuje cały cykl od początku.

Półutomatyczna linia naważania i pakowania serów wiórkowanych i kostkowanych