Aby uzyskać nominalną wagę końcową, kombinacja wagi (masy) następuje w trzech typowych kubełkach wagowych. Słoiki dostarczane są do karuzelowej jednostki napełniającej (CFM). Porcja produktu opróżniana jest i dozowana do jednostki akumulacyjnej, która zamontowana jest pod wagą, zaopatrzoną w blokadę dla porcji z nadwagą lub niedowagą, a następnie dostarczana do karuzelowej jednostki napełniającej (CFM). Porcje z nadwagą lub niedowagą są automatycznie wyrzucane za pomocą oddzielnego wylotu. Wagi zamontowane są na jednej platformie wraz z ekranem do mycia pojemników (kubełków). Słoiki dostarczane są jednostce napełniającej na przenośniku taśmowym za pomocą dozownika ślimakowego i obrotnicy gwiazdowej.

Napełnianie następuje poprzez obracające się gardziele, które podczas napełniania opuszczane są nad słoiki (na wysokość ustawianą automatycznie). Gardziele ze znajdującą się nad nimi porcją produktu wibrują podczas napełniania. Czas wibrowania i napełniania wynosi ok. 6 sekund przy wydajności 80 słoików na minutę. Następnie tłok na siłowniku pneumatycznym dociska produkt w słoiku, także podczas procesu napełniania. Słoiki przy pomocy obrotnicy gwiazdowej ustawiane są na taśmociągu wylotowym.

Istotne uwagi:

  • Duża uniwersalność systemu ważącego
  • Duża dokładność i wysoka wydajność
  • Łatwe czyszczenie. Całość urządzenia daje się myć w sposób prosty, pojemniki wagowe (kubełki) i gardziel są demontowane i mogą być czyszczone oddzielnie.
  • Wszystkie dane dotyczące ważenia znajdują się w bazie danych komputera.
  • Duże bezpieczeństwo serwisowe,
  • przeszkolenie personelu obsługującego i łatwe wykrywanie błędów

Wydajność linii:

  • ogórki:60 – 70 słoi TO 900/min
  • sałatki:60 – 70 słoi TO 900/min
  • pieczarki, oliwki:80 – 90 słoi TO 370/min
Linia naważania i pakowania sałatek i ogórków