• Nadziewarka próżniowa
  • Porcjomat z pergaminatorem
  • Waga kontrolna
  • Przenośnik porcji
  • Denesster tacek
  • Podajnik tacek
  • Układ synchronizacji porcji z tacką

Linia konfekcjonowania mięsa mielonego

Linia konfekcjonowania mięsa mielonego