• Bloki lub okrawki serowe dostarczane są do krajalnicy – raszplownicy holac, a po przetarciu przenoszone są przez transporter wznoszący do miksera posypki, która dozowana jest transporterem zasypowym.
  • Z miksera ser wysypywany jest do wibratora zasypowego.
  • Z wibratora zasypowego wejściowego produkt transportowany jest taśmociągiem doprowadzającym produkt z poziomu podłogi do stożka centralnego wagi i dozowane w żądanej ilości. Stożek centralny zawieszony jest na belce pomiarowej (wagowej) i steruje Startem/ Stopem wibratora zasypowego wejściowego oraz taśmociągu doprowadzającego produkt z poziomu podłogi.
  • Ze stożka centralnego produkt rozdzielany jest do rynienek wibracyjnych i stamtąd do systemu naważania. Zaprogramowana wcześniej waga (masa) porcji to kombinacja porcji częściowych, która następuje w trzech lub czterech typowych kubełkach wagowych.. Naważone porcje dostarczane są za pomocą urządzenia rozdzielającego do pojemnika akumulacyjnego usytuowanego nad maszyna pakującą.
  • Po otrzymaniu sygnału gotowości z pakowaczki pojemnik akumulacyjny podaje ją w dół do rękawa foliowego i następuje zapakowanie porcji. Paczka odprowadzana jest przez transporter odbiorczy i prowadzona do stanowiska kontroli jakości z detektorem metalu i wagą kontrolną.
  • Jeśli waga jest w pozycji nad pakowaczką tacek zasyp następuje do napływających od urządzeniu rozpakowującym pojemniki. Te, po zasypaniu serem transportowane są do komory próżniowej pakowaczki. Po zapakowaniu wydaniu z pakowaczki trafiają do stanowiska kontroli jakości.
  • Ze stanowiska kontroli jakości paczki trafiają na stół obrotowy, gdzie personel pakuje paczki w kartony przygotowane wcześniej przez rozkładaczkę kartonów.
  • Załadowane kartony trafiają do zamykarki i po zaopatrzeniu etykietą zbiorczą podawane do paletowania. Konstrukcja maszyna wykonana ze stali szlachetnej 304
Automatyczna linia naważania i pakowania serów wiórkowanych i kostkowanych